dikamilo.net

Kolejny blog w sieci...

Modele barw oraz implementacja w C#

4 Komentarzy

Dzisiaj będzie pierwszy wpis z dziedziny grafiki komputerowej, inspirowany laboratorium jakie miałem w poprzednim semestrze. Zostaną omówione pokrótce systemy barw takie jak RGB, CMYK, HSL, HSV, YUV, LAB oraz zostanie przedstawiona implementacja algorytmów konwersji między RGB a innymi modelami. Implementacja została wykonana w C# ze względu na dość wygodne i szybkie tworzenie systemu UI. Nie zostanie opublikowany pełny kod źródłowy projektu ze względu na dość chaotyczny sposób w jaki go realizowałem, nie wszystko zostało dobrze przemyślane i niektóre rzeczy nie są napisane zbyt optymalnie ale fragmenty które zostaną zaprezentowane w zupełności wystarczą do omówienia tematu.

Atlas obrazków w CSS

4 Komentarzy

Atlas obrazków jest techniką powszechnie znaną jako CSS Sprites polegającą na umieszczeniu wszystkich wykorzystywanych obrazków w jednej dużej bitmapie. Ma to na celu przyspieszenie ładowania stron www poprzez redukcję tak zwanych HTTP Requests.

Strony internetowe składają się z pliku HTML, arkusza stylów oraz różnej maści bitmap czy skryptów JavaScript. Aby przeglądarka potrafiła wy renderować stronę internetową, najpierw pobierany jest dokument HTML, następnie arkusz stylów oraz bitmapy i skrypty. Każdy obrazek czy skrypt to osobne żądanie HTTP Request. Przeglądarki internetowe potrafią pobierać 2-4 zapytania z serwera www w tym samym czasie, czas ładowania pliku HTML to zazwyczaj 10% czasu ładowania całej strony. Aby się o tym przekonać wystarczy uruchomić Firebug'a.

Mapowanie adresów URL w Django

0 Komentarzy

W każdej aplikacji internetowej dostęp do zasobów mamy poprzez adres URL. Lista ostatnich wpisów, archiwum kategorii czy konkretny wpis, do każdego z tych elementów odwołujemy się poprzez odpowiedni adres. Dodatkowo często przez adres przekazujemy dodatkowe parametry jak np. identyfikator wpisu, rok, miesiąc czy numer strony.

Django posiada wygodny system mapowania adresów URL w którym możemy wykorzystać wyrażenia regularne czy podzielić reguły na moduły i podłączyć je do dowolnego miejsca w adresie.

Reguły adresów URL są parsowane w chwili ich pierwszego użycia co nie ma znacznego wpływu na szybkość wykonywania.